Medieval Bruges and its outports. A landscape-archaeological approach to the debate on the Zwin estuary

Middeleeuws Brugge en haar voorhavens. Een landschaps-archeologische benadering van het Zwin-debat
Begin - Einde 
2013 - 2017 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Archeologie
Vakgroep Geschiedenis
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

01/01/2013-31/12/2017: FWO-Flanders (total budget 295,000 euro) Middeleeuws Brugge en haar voorhavens. Een landschaps-archeologische benadering van het Zwin-debat [Medieval Bruges and its outports. A landscape-archaeological approach to the debate on the Zwin Estuary] (main supervisor Wim De Clercq (archaeology), co-supervisors Jan Dumolyn, Geert Verhoeven (archaeology), Erik Thoen (history), Marc Van Meirvenne (bio-engineering).

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Marc Van Meirvenne