Music for Oscar. The relationship between literary text and libretto. The case Oscar Wilde

Music for Oscar. De relatie tussen literaire tekst en libretto. Het geval Oscar Wilde
Start - End 
2013 - 2017 (ongoing)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
English literature
Music
Adaptation
Decadence

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit proefschrift wil een antwoord bieden op twee onderzoeksvragen. Een eerste breedteonderzoek brengt de vele muzikale adaptaties die van het werk van Oscar Wilde bestaan onder de aandacht. Ik wil de klassieke composities, met inbegrip van alle vormen van muziektheater die het oeuvre van Wilde als uitgangspunt nemen, samenbrengen en duiden. Mijn onderzoek bekijkt het ontstaan en de evolutie van deze muzikale aandacht en beantwoordt een aantal vragen naar impact, appreciatie en betekenis. De tweede onderzoeksvraag manifesteert zich als een diepteonderzoek vanuit thematologisch oogpunt en exploreert de aanwezigheid van bepaalde literaire motieven in de casestudie The Birthday of the Infanta en de reflectie ervan in de afgeleide libretto's. De thematologische typologie van de vrouw in de West-Europese decadentistische literatuur wordt geconfronteerd met de vrouwelijke personages in het sprookje en in haar operabehandelingen.

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)