Oral communication and the consolidation of the unwritten past in medieval monastic communities. An inquiry into the meaning and the use of the spoken word in a literate context (10th-late 12th centuries)

Orale communicatie en de consolidatie van het ongeschreven verleden in middeleeuwse monastieke gemeenschappen. Een onderzoek naar de betekenis en het gebruik van het gesproken woord in een geletterde omgeving (tiende-twaalfde eeuw)
Start - End 
2005 - 2010 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup