Paper flags on an imaginary world map. Mythical topo- and tempographies in Annemarie Schwarzenbach's Asia- and Africa-writings

Papierfähnchen auf einer imaginären Weltkarte. MythischeTopo- und Tempografien in den Asien- und Afrikaschriften Annemarie Schwarzenbachs
Start - End 
2005 - 2009 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
German literature

Tabgroup

Abstract

In my dissertation, I have used a work-oriented approach in order to identify the meaning of mythical and biblical discourses for the enactment of time-spatial initiations and transgressions in Schwarzenbach’s literary travel texts.

Dit doctoraatsproject concentreert zich op de reisteksten van de Zwitserse schrijfster en journaliste Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), die in de jaren '30 zowat alle continenten bereisde en er haar ervaringen neerpende. Door de integratie van alle reisteksten, zowel journalistieke als literaire, en door gebruikmaking van specifiek tekstgerichte invalshoeken wens ik een fundamentele bijdrage te leveren tot het Schwarzenbachonderzoek. Ten eerste willen we aan de hand van een grondige cultuurhistorische analyse nagaan hoe de door de auteur gebruikte discoursen voor elk continent zich verhouden tot elkaar en tot de traditioneel met een continent verbonden discoursvormen, en welke specifieke rol het thuisland Zwitserland speelt in de weergave van de gehele reisbeweging. Ten tweede willen we door middel van een genretheoretische benadering de dynamiek blootleggen die achter de wisselwerking van schrijven en reizen in Schwarzenbachs oeuvre schuilgaat. Een algemenere doelstelling van het onderzoek bestaat erin door middel van diepgaande tekstanalyse een bijdrage te leveren tot de studie van de literatuurgeschiedenis van (Duitstalig) Zwitserland.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)

Publications