PP placement in Belgian Dutch. A corpus-based multivariate study

De plaatsing van voorzetselconstituenten in het Belgisch Nederlands. Een corpusgebaseerde multivariate studie
Start - End 
2009 - 2016 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Research Focus 

Tabgroup