Redefining picturesque and symbolist qualities in the fin-de-siècle. The case of 'Bruges the beautiful/the dead'

Pittoreske en symbolistische kenmerken in het fin-de-siècle geherdefinieerd. De casus 'Brugge die scoone/Bruges-a-morte'
Start - End 
2019 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Research Focus 
Research Period 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

When calling a place “picturesque”, do we mean “pretty”, or perhaps “predictable” or “superficial”? Over a century ago, when symbolist artists sought melancholic views to express the hidden soul of things, were such “picturesque” places suitable? One way to find out is to scrutinize painted, printed, and drawn portrayals of a city labelled both picturesque and symbolist: the Belgian city of Bruges. Each of Bruges’ identities around 1900 - “Bruges the Beautiful” and “Bruges the Dead” - resulted in an artistic corpus that scholars so far have treated separately. Cityscapes by the “Bruges School” are mostly labelled “picturesque”, with a connotation of “superficial”. This school also actively constructed the town's picturesque image in tourism posters. On de contrary, symbolists’ melancholic works are said to “penetrate to the soul of things”, showing a “higher” reality. This research scrutinizes how and to what extent this binary division was made in art practice and criticism between 1886 and 1914.

Wanneer we een plek “pittoresk” noemen, bedoelen we dan “mooi”, of misschien “voorspelbaar” of “oppervlakkig”? Meer dan een eeuw geleden, wanneer symbolistische kunstenaars melancholische zichten zochten om de verborgen ziel der dingen uit te drukken, konden dergelijke “pittoreske”  plekken dan dienen? Een manier om dit uit te zoeken is een focus op geschilderde, getekende en gedrukte weergaven van een stad die zowel pittoresk als symbolistisch gelabeld wordt: Brugge. Elk van Brugges identiteiten rond 1900 – “Brugge die Scoone” en “Bruges-la-Morte” – vertaalde zich in een tot nu toe steeds afzonderlijk onderzocht artistiek corpus. Geschilderde stadszichten van de “Brugse School” worden meestal “pittoresk” genoemd, met een connotatie van “oppervlakkig”. Deze kunstenaars construeerden ook actief Brugges pittoreske imago in posters. Symbolisten hun melancholische werken, daarentegen, zouden “penetreren tot de ziel der dingen” en een “hogere” werkelijkheid tonen. Dit onderzoek beoogt uit te zoeken hoe en in hoeverre dit binaire onderscheid werd gemaakt in de kunstpraktijk en kritiek tussen 1886 en 1914.

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)