ThIS - The Inside Story. Art, Interior & Architecture 1750-1950

ThIS
Department(s) 
Department of Art, music and theatre sciences
Other institution(s) 
VUB, Department of Architectural Engineering, æ-lab research team, Renovation and Reuse
VUB, Kunstwetenschappen & Archeologie
Contact 
Research focus 
Research Region 
Research Language 
Tags 
Design history
Art objects
Architecture
Interior design
Art history
Art collections

Tabgroup

Activities

NEWS/ NIEUWS !

 • Oct. 2020: Welcome to 3 new ThIS-researchers, (soon) starting their PhD research: Margot Missoorten, Tom Packet & Bart Nuytinck
 • UGent, Art History/ ThIS, official partner in the Wiki's Women Design project of Vlaams Architectuurinstituut (VAi) i.s.m. Wikimedia Belgium 
 • 16-17 Oct. 2020: conference Cultures of Belgian Space (1850-1924) / Cultures de l'espace belge (1850-1924) @ Kasteel d’Ursel, Hingene - POSTPONED due to COVID-19. More info to follow. 
 • New edited volume in the XIX-series of Brepols out now: M. Sterckx & Tom Verschaffel (eds.), Sculpting Abroad. Nationality and mobility of sculptors in the nineteenth century, XIX. Studies in 19th-century arts and visual culture, vol. 3 (Turnhout: Brepols Publishers, 2020). 
 • 9 July 2020: Anna Rademakers defends her PhD "Moederstad en vaderland. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839)" at Groningen University
 • 14 April 2020: Thijs Dekeukeleire defends his PhD 'Men shaping man. The formative power of the male nude in fin-de-siècle Belgium'
 • 13 March 2020: lecture 'Enduring masculinity' by Anthea Callen at Vandenhove, Gent
 • 28-02-2020 until 14-03-2020: Expo Strike a pose: 19th-century Academic Nudes in Ghent Collections at Vandenhove, Ghent (Opening: 27/02, 19.00)
 • 31 Jan. 2020: ESNA Winter Seminar in The Hague, RKD: Eye-openers: ThIS-members among presenters & organisers
 • Master in de Kunstwetenschappen Marie Becuwe stelt op 8 dec. 2019 haar boek over 19de-eeuwse kunstenaarsherbergen in België voor. 
 • Werkgroep XIX blaast 10 kaarsjes uit op 6 dec. 2019! En viert dat met een studiedag in Antwerpen
 • Marjan Sterckx Laureaat van de Klasse Kunsten 2019 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 • New ThIS-member Maude Bass-Krueger gives a lecture on "French Fashion, Women, and the First World War: the Practice of Exhibition Making at the Bard Graduate Center, New York" at Vandenhove, Gent, on 21 Nov. 2019, 19.00. 
 • ThIS has a new, homemade logo! (c) Ann Verdonck
 • Marjan Sterckx gives the keynote lecture at a conference on Nordic women sculptors 1870–1940 in the Nationalmuseum, Stockholm.
 • Stefan Huygebaert obtains FWO postdoctoral grant and is nominated for the Vlaamse PhD Cup
 • Ulrike Müller defends her PhD Between public relevance and personal pleasure. Private art and antique collectors in Brussels, Antwerp and Ghent, ca. 1780-1914 on 4 July 2019, 16h.
 • Stefan Huygebaert defends his PhD Visual Ideals of Law and Justice: An Iconological Inquiry into Nineteenth-Century Belgian Legal Art on 17 May 2019, 17h.
 • 16 mei 2019, Gent, Vandenhove: pop-up expo 'Locus delicti. Interbelluminterieurs in België door de lens van de forensische fotografie' i.h.k.v. het Onderzoeksseminarie: Kunst, Interieur en Design (MA Kunstwetenschappen, UGent)
 • jan. 2019: New book series XIX at Brepols Publishers on 19th-century art and visual culture launched. First volume on Ensor by H. Todts published. 
 • jan. 2019: New assistant Malika M'rani Alaoui starts PhD research on the Belgian triennial Salons (1814-1914)
 • jan. 2019: Programma Studiedag Historisch Interieur en Design 2019 (2 mei 2019, Het Pand, Gent) beschikbaar
 • Wendy Wiertz defends her PhD thesis "Adellijk en artistiek. Amateurkunstenaressen met blauw bloed in België (1806-1914)" at KULeuven on 4 July 2018, 13h30.
 • Vlad Ionescu (UH but affiliated to ThIS) is awarded Laureaat Klasse Kunsten van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen & Kunsten (Dec. 2017)
 • Oct. 2017: New researcher Eline Stoop starts FWO-funded research on modernism and wallpaper in Belgium.
 • juni 2017: ThIS werd officieel erkend door het BOF als alliantieonderzoeksgroep UGent & VUB. 

 

CFPs

 

PAST activities (co-)organised by ThIS, or participated at by ThIS members: 

About

The research group The Inside Story: Art, Interior and Architecture 1750-1950 (ThIS), launched in 2016 by Marjan Sterckx, investigates art as related to the interior and to architecture, between c. 1750 and 1950. We focus on the role and place of art within the context of the interior and of architecture, on the history of interiors, the decorative arts, and arts and the decorative, departing from the artwork, art object or artist, and inspired by the challenges of present-day living and the possibilities of new technologies and methods. ThIS concerns an interdisciplinary, collaborative research group between Ghent University (UGent) and the Free University of Brussels (VUB), between departments of Art History and of Architectural Engineering. 

Geographically, ThIS mainly focuses on Belgium, albeit in an international context, as there is still a great deal of research potential. In order to encourage research into art as related to design, interiors and architecture between 1750 and 1950 in Belgium and abroad, ThIS annually organises a colloquium in Ghent, entitled Studiedag Historisch Interieur en Design, that brings together heritage professionals and researchers from various disciplines and institutions. Within heritage policy, historic interiors are still underexposed in Belgium: often unknown and inaccessible and thus vulnerable. Through knowledge and expertise exchange, impetus can be given to better protection and preservation of exceptional interiors.

Keywords: art, architecture, interior design, historic interiors, design, applied arts, long 19th century, 18th century, interwar period, gender, space

ThIS will focus on the following topics:

Fine arts and/in historic interiors & architecture

 • Fine arts in/and architecture, e.g.: ornamental sculpture; monumental painting; monumental sculpture;...
 • The artistic representation of the (historic) interior; the material culture of historic interiors
 • The (artistic) presentation of art in the interior (public or domestic); art collections; art salons
 • Artists’ studios and homes, Studio practices

Decorative arts & design, arts & the decorative

 • The (artistic) decoration of the interior
 • Sculpture, painting and the decorative; the decorative arts at (world) exhibitions; art, craft and technology/industry;
 • Interiors, decorative arts, and gender; 
 • Textile and fashion history

 

De onderzoeksgroep The Inside Story. Kunst, interieur en architectuur 1750-1950, opgericht in 2016 door Marjan Sterckx, legt zich toe op het onderzoek naar de rol en plaats van kunst in de context van het interieur en de architectuur tussen ca. 1750 en 1950, en op de geschiedenis van het interieur en de interieurkunsten, alsook kunst en het decoratieve, vertrekkend vanuit het kunstobject. Het betreft een interdisciplinaire alliantieonderzoeksgroep die onderzoekers uit de UGent en de VUB groepeert, zowel van departementen Kunstwetenschappen als Ingenieurswetenschappen. 

De klemtoon van het onderzoek ligt op België, weliswaar in internationale context, aangezien er nog veel waardevol doch onontgonnen onderzoekspotentieel is. Om het onderzoek naar kunst, interieur en architectuur ca. 1750-1950 in België te stimuleren, organiseert ThIS jaarlijks de Studiedag Historisch Interieur en Design aan de UGent. In het beleid Onroerend Erfgoed is het historisch interieur nog onderbelicht: vaak onbekend en ontoegankelijk en bijgevolg ook kwetsbaar. Door kennis- en expertise-uitwisseling kan een impuls worden gegeven aan een betere ‘bescherming’ en een beter behoud van uitzonderlijke interieurs.

Researchers

Members

External(s)

Ulrike Müller

Museum Mayer Van den Bergh

Margot Missoorten

VUB, ae-Lab

Ruth Hommelen

LUCA & Sint-Lucas Antwerpen

Maddalena Oldrizzi

Universita di Verona

Marieke Jaenen

VUB, Art History

Ann Verdonck

VUB, department of Architectural Engineering, æ-lab research team, Renovation and Reuse

Vlad Ionescu

UHasselt, Faculteit Architectuur en Kunst

Werner Adriaenssens

KMKG & VUB, Kunstwetenschappen

Ko Goubert

VUB & Museum M

Anna Rademakers

Universiteit Groningen

Affiliated Members

Former Members

Projects