Swimming in metaphysical rivers. The classical tradition in the short stories by Julio Cortázar

Nadando los ríos metafísicos. De klassieke traditie in de kortverhalen van Julio Cortázar
Start - End 
2005 - 2011 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Spanish literature
Intertextuality

Tabgroup

Abstract

to be completed

De centrale vraag van dit onderzoek is: Op welke manier is de klassieke traditie in het proza van Cortázar aanwezig? Deelvragen zijn: Welke elementen van de klassieke traditie gebruikt Cortázar in de paratext en op welke manier staan deze elementen in relatie tot de tekst zelf? Op welke manier krijgen de archetypes van verschillende vrouwen, gebaseerd op klassieke mythes, gestalte in het proza van Cortázar? Welke ludieke elementen zijn terug te vinden in de verwerking van klassieke elementen in het proza van Cortázar?

Qua methodologie wordt geopteerd voor de theorie rond intertekstualiteit van Genette. Verder is ook de comparatieve werkwijze erg nuttig gebleken.

Het onderzoek maakt deel uit van het BOF-project van prof. Houvenaghel over de receptie van de klassieke cultuur in de Spaans-Amerikaanse literatuur.

People

Supervisor(s)