A synchronic and diachronic systemic functional three-dimensional approach to tense and aspect in the writings of Livy and Gregory of Tours

Een synchronische en diachronische systemisch-functionele driedimensionale benadering van tempus en aspect in de werken van Caesar en Gregorius van Tours
Start - End 
2017 - 2021 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Linguistics
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

This project investigates the nature of the Latin verb stems, based on the analysis of a corpus consisting of Classical and Late Latin historiographical texts. It examines their basic value: an aspectual opposition (perfectivity-imperfectivity) or a difference in relative tense (anteriority-simultaneity). The framework is a Systemic Functional model with three semantic dimensions: ideational (propositional content), textual (foreground-background), and interpersonal (perspective).

Dit project beoogt een onderzoek van de Latijnse werkwoordsstammen, waarbij d.m.v. een analyse van een corpus van Klassiek en Laat-Latijnse historiografische teksten wordt nagegaan of deze een aspectueel verschil aanduiden (perfectiviteit-imperfectiviteit) of een verschil in relatief tempus (voortijdigheid-gelijktijdigheid). Er wordt vertrokken vanuit een Systemisch-Functioneel model waarin semantiek verdeeld is over drie dimensies: ideationeel (propositionele inhoud), textueel (voorgrond-achtergrond) en interpersoneel (perspectief).

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Phd Student(s)

External(s)

Wolfgang De Melo

University of Oxford
Publications