A synchronic and diachronic systemic functional three-dimensional approach to tense and aspect in the writings of Livy and Gregory of Tours

Een synchronische en diachronische systemisch-functionele driedimensionale benadering van tempus en aspect in de werken van Caesar en Gregorius van Tours
Begin - Einde 
2017 - 2021 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Taal 

Tabgroup

Abstract

This project investigates the nature of the Latin verb stems, based on the analysis of a corpus consisting of Classical and Late Latin historiographical texts. It examines their basic value: an aspectual opposition (perfectivity-imperfectivity) or a difference in relative tense (anteriority-simultaneity). The framework is a Systemic Functional model with three semantic dimensions: ideational (propositional content), textual (foreground-background), and interpersonal (perspective).

Dit project beoogt een onderzoek van de Latijnse werkwoordsstammen, waarbij d.m.v. een analyse van een corpus van Klassiek en Laat-Latijnse historiografische teksten wordt nagegaan of deze een aspectueel verschil aanduiden (perfectiviteit-imperfectiviteit) of een verschil in relatief tempus (voortijdigheid-gelijktijdigheid). Er wordt vertrokken vanuit een Systemisch-Functioneel model waarin semantiek verdeeld is over drie dimensies: ideationeel (propositionele inhoud), textueel (voorgrond-achtergrond) en interpersoneel (perspectief).

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Wolfgang De Melo

University of Oxford
Publicaties