Vaderland & moederstad. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1839

Vaderland & moederstad. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1839
Start - End 
2013 - 2020 (ongoing)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Additional tags 
National identity
Nationhood
Academy
Salon
Art criticism

Tabgroup

Abstract

This project sheds light on the art world in Belgium and the Netherlands in the 1st half of the 19th century, and the role nationhood played in it. The PhD reserach is done by dra. Anna Rademakers. Prof. em. dr. Wessel Krul (Universiteit Groningen) acts as supervisor. Prof. Marjan Sterckx is co-supervisor.

In dit onderzoek is het jaar 1830 een belangrijk ijkpunt. Kunst wordt in het algemeen verondersteld een rol te (kunnen) spelen in het proces van natievorming. Het Verenigd Koninkrijk had zich in 1815 al voor deze uitdaging gesteld gezien – kon er sprake zijn van een gemeenschappelijk nationaal gevoel in de samengestelde Nederlanden? –  en in 1830 werd nationale kunst opnieuw actueel toen België zich van de Noordelijke Nederlanden afscheidde. De jonge natie België moest zichzelf nog helemaal uitvinden en ook in Nederland was er na 15 jaar samenzijn met de zuiderburen behoefte aan een herpositionering. Aan de hand van contemporaine literatuur en kunstkritiek, krantenartikelen en egodocumenten schept dit onderzoek een beeld van de kunstwereld van de Lage Landen in de politiek woelige eerste helft van de negentiende eeuw en van de rol die nationaal besef daarin speelde.

PhD researcher: dra. Anna Rademakers

Promotor: prof. em. dr. Wessel Krul (Universiteit Groningen)

co-promotor: prof. M. Sterckx (UGent)

People

Co-supervisor(s)

External(s)

Anna Rademakers

Universiteit Groningen

Wessel Krul

Universiteit Groningen