Vertalers van Scandinavische literatuur naar het Nederlands tussen 1860 en 1940. Evolutie van hun ideologische, maatschappelijke en professionele voorkeuren

Vertalers van Scandinavische literatuur naar het Nederlands tussen 1860 en 1940. Evolutie van hun ideologische, maatschappelijke en professionele voorkeuren
Start - End 
2008 - 2013 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
Scandinavian literature
Dutch literature
Translations

Tabgroup

Abstract

to be completed