Women journalists in Flanders. The case of the catholic journals, newspapers and magazines (1900-1940)

Vrouweninvloed in het literaire veld. De medewerking van vrouwen aan katholieke Vlaamse tijdschriften, weekbladen en kranten (1900-1940)
Start - End 
2001 - 2004 (completed)
Type 
Research Focus 
Additional tags 
English literature

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)