Writing should go on. Gertrude Stein's literary thinking on time

Start - End 
2005 - 2010 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
English literature

Tabgroup

Abstract

to be completed

De institutionalisering van de feministische literatuurstudie bracht een ‘renaissance’ in onderzoek naar Gertrude Stein met zich mee. Stein werd al vanuit diverse invalshoeken belicht maar een lectuur die aansluiting zoekt bij de Franse (post)structuralistische en psychoanalytische theorie, met Stein als de moeder van de écriture féminine, is nog steeds dominant. Een dergelijk perspectief is problematisch wanneer de link tussen een subversief taalgebruik en vrouwelijkheid als vanzelfsprekend wordt beschouwd en ‘de vrouw’ het label van ‘eeuwige ander’ krijgt opgeplakt.

Met dit onderzoek beogen we een alternatieve feministische lectuur van Steins meest experimentele poëzie. Hiervoor nemen we het werk van Gilles Deleuze als leidraad. Deleuzes werk krijgt navolging in zowel de literatuurstudie als de feministische theorie omdat het een ‘anti-oedipale’ kijk op subjectiveringsprocessen voorstelt. De Deleuziaanse strekking in de feministische literatuurstudie die we wensen toe te passen op Stein, stelt een lectuur voor die verder denkt dan het man-vrouw dualisme en, paradoxalerwijs, seksuele differentie tot het knooppunt maakt van creatief denken.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)