Being in playing

Het zijn in het spelen
Begin - Einde 
2008 - 2014 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
KASK - School of Arts
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

This practise-based research includes six fictive conversations on the dynamism and processes that are at the basis of the actor's dramaturgy. These conversations never really took place - or at least not outside the author's own thinking process. The intercolutors are not based on real people. They are gender neutral 'voices' that speak and argue from the perspective of their specific functions within the field of theatre. These are perspectives and functions that the author - Jan Steen - knows from his own experience, and with which he has engaged throughout his professional career, as an actor, as a teacher, as a director, or as a student - a role he is still happy to pursue. The conversations share perspectives on text, on presence, on Feldenkrais, on the actor/role, on e-motion and on touch.   

Theoretische studie van de klassieke acteermodellen, getoetst aan een vergelijkend onderzoek met de hedendaagse context; Praktische studie van de anatomie voor het bewegen; Empirisch en exploratief onderzoek naar de mogelijkheden om de artistieke performatieve presentie van de speler te intensifiëren.

Dit onderzoek vertrekt vanuit de mening van de onderzoeker dat in de dramatische praktijk het lichaam van de speler het cruciale instrument is voor de communicatie of het ‘uit-bewegen’ (e-motion) van creatieve emotionele bewustzijnsinhouden. Het valt de onderzoeker op dat men in de recentste post-dramatische theorie voor de beoordeling van de functie van ‘the body’ van de speler, veelal éénduidig redeneert vanuit de waarneming van de fysieke manifestaties van die creatieve bewustzijnsinhouden. Anders gezegd, veronderstellen de theatertheoretici dat de fysieke veruiterlijking van de ervaringen van de speler, onproblematisch vertaalbaar is naar algemeen geldende acteermodellen. Deze acteermodellen vertalen de wijze waarop de speler zich als performer moet verhouden tot de processen die aan de grondslag liggen van de veruitwendiging van de theatrale situatie. Dit onderzoek spitst zich dan ook toe op de wijze waarop de speler zélf zijn lichaam ervaart als materiële drager van tekens en hoe hij via een bewustwordingsproces van het eigen lichamelijk functioneren en organiseren en via fysieke trainingen de performatieve presentie van het spelen kan intensifiëren. Het onderzoek wil een duidelijker beeld geven van wat er gebeurt wanneer spelers op het toneel een complexe theatrale situatie vertolken vanuit hun tweeledige statuut als performer, en als uitvoerder van een ‘rol’.

Wat weerhoudt een speler ervan om zijn innerlijke belevingswereld in alle vrijheid te communiceren naar een ‘hier en nu’ gebeurtenis? Welke fysiek-emotioneel-zintuiglijke processen liggen aan de basis van de zelfexpressie bij het vertolken van een complexe theatrale situatie? Welke implicaties voor de dramatische praktijk hebben deze inzichten in de betekenis van het concept ‘lichaam’ vanuit het ervaringsperspectief van de speler? De resultaten van dit onderzoek kunnen geïmplementeerd worden in de praktijk van spellessen en dramaprojecten.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Sam Bogaerts

KASK - School of Arts
Publicaties