The critical potential of stereotypes as theatre signs. The 'human zoo' as research tool

De kritische waarde van stereotypen als theatertekens. De zoo humain als (onder)zoek(s)instrument
Begin - Einde 
2007 - 2013 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
Kask - School of Arts

Tabgroup

Abstract

The practise-based-research of Chokri Ben Chikha focuses on the critical potential of stereotypes as theatre signs. The research reflects on the strategies and tactics of stereotypes in relation to three series of theatre performances and their creation process. First, there is the family trilogy De Leeuw van Vlaanderen (2003), Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (2005) and Broeders van Liefde (2008) created with  the theatre company Union Suspecte and together with his brother Zouzou Ben Chikha. Second, there is the Heroic Trilogy (2010-2012) that exists of three projects: one in Senegal (L’Afrique C’est Chique, 2010), one in the streets of Flanders (De Ceremonie: heldendood voor de beschaving, 2010) and one in a theatrical black box constellation (De Finale: heldendood voor de beschaving, 2010). In this context and in 2009, the theatre company  Action Zoo Humain was founded. The PhD in the Arts was completed with the theatre performance The Truth Commission (De Waarheidscommissie: Expo Zoo Humain, 2013), which dealt with the 100th anniversary of the World Exhibition in Ghent. This performance was also staged in Cape Town, South Africa in 2014, in collaboration with the  University of the Western Cape, featuring performer/writer Tom Lanoye.

Chokri Ben Chikha is currently a post-doctoral researcher at Kask School of Arts and creates performances with Action Zoo Humain. 

Het theoretisch en artistiek onderzoek van Chokri Ben Chikha spitst zich toe op de vraag naar de kritische waarde van maatschappelijke stereotypen als theatertekens. Wanneer worden ze, door ze naar het toneel te verplaatsen, bevestigd en wanneer worden ze ontmanteld? Met andere woorden: hoe hardnekkig zijn ze, dat ze een kritische omgang overleven? Onderzoeksvragen zijn: op welke manieren werden/worden stereotypen ingezet in de kunst in het algemeen en het theater in het bijzonder? Hoe werden/worden ze door het publiek geïnterpreteerd? Welke stereotiepe beelden roept het woord ‘allochtoon’ vandaag op in het algemeen en in het theater in het bijzonder?

Het onderzoek reflecteert over drie eigen theatervoorstellingen en hun creatieproces. Ten eerste is er de veelbesproken familietrilogie De Leeuw van Vlaanderen (2003), Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (2005) en Broeders van Liefde (2008) dat hij met het gezelschap Union Suspecte en samen met zijn broer Zouzou Ben Chikha creëerde. Ten tweede is er het Heldendooddrieluik (2010-2012) dat bestaat uit drie projecten rond de heldenstatus: één in Senegal (L’Afrique C’est Chique, 2010), één in de straten van Vlaanderen (De Ceremonie: heldendood voor de beschaving, 2010) en één in de theaterzaal (De Finale: heldendood voor de beschaving, 2010). Vanuit deze context richtte Chokri Ben Chikha in 2009 het gezelschap Action Zoo Humain op. Tenslotte rondde Chokri ben Chikha samen met zijn broer Zouzou Ben Chikha zijn doctoraat in de kunsten af met de voorstelling De Waarheidscommissie: Expo Zoo Humain (2013), naar aanleiding van 100 jaar wereldtentoonstelling in Gent.  Deze voorstelling werd in 2014 hernomen in Cape Town, Zuid-Afrika, in samenwerking met de University of the Western Cape en performer/schrijver Tom Lanoye.

Chokri Ben Chikha is momenteel post-doctoraal onderzoeker en docent (KASK/School of Arts/HoGent) en blijft actief met zijn gezelschap Action Zoo Humain. 

 

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

An Van Dienderen

Kask - School of Arts
Publicaties