Determining the impact of feedback types on uptake and oral gains in low-educated adult L2 learners

Een onderzoek naar de impact van feedback op uptake en mondelinge taalgroei bij volwassen NT2- leerders met minimale scholing
Begin - Einde 
2024 - 2028 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Abstract

Low-educated learners make up a large, yet vulnerable population in the world today (Unesco, 2004). Little is known about the second language acquisition process of this group of learners, but there are reasons to assume that it differs from the learning process of higher-educated earners (Kurvers, 2015, Bigelow et al. 2012). This project aims to investigate the impact of explicit and implicit feedback on the oral proficiency gains in adult L2 learners with reduced schooling and limited print literacy (LESLLA learners). It focuses on recasts and explicit correction in particular, both in a controlled environment and a classroom context. In order to be able to correctly measure the uptake and learning gains, the project also focuses on determining the validity of measurement instruments for tracking gains in LESLLA learners. The research addresses a significant gap in the literature, as most studies on language acquisition rely on data from highly educated participants. It contributes to the current body of research on ISLA, while in addition, it has the potential to benefit effective teaching practices for low-educated migrants.

Laaggeschoolde leerders vormen vandaag de dag een grote en kwetsbare populatie (Unesco, 2004). Er is weinig geweten over het tweedetaalverwervingsproces van deze groep, maar onderzoek wijst op mogelijke verschillen met het leerproces van hoogopgeleide leerders (zie o.a. Kurvers, 2015; Bigelow et al. 2012). Dit project heeft als doel de impact van expliciete en impliciete vormen van feedback op de spreekvaardigheidsontwikkeling van volwassen L2-lerenden et beperkte scholing en beperkte geletterdheid (LESLLA-leerders) te onderzoeken. Het richt zich met name op recasts en expliciete correctie, zowel in een gecontroleerde omgeving als in een klascontext. Om de uptake en leerwinst van de leerders correct te kunnen meten, onderzoekt het project ook de validiteit van meetinstrumenten voor LESLLA-leerders. Het onderzoek draagt bij tot een significante lacune in de literatuur, aangezien de meeste studies naar taalverwerving gebaseerd zijn op gegevens van hoogopgeleide participanten. Het draagt verder bij aan de huidige onderzoeksresultaten op het gebied van ISLA en heeft bovendien potentieel om effectieve onderwijspraktijken voor laagopgeleide migranten te bevorderen.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)