Evaluatie van de engagementsverklaring. Bevraging van relevante stakeholders

Evaluatie van de engagementsverklaring. Bevraging van relevante stakeholders
Begin - Einde 
2013 - 2013 (afgewerkt)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Trefwoorden 
partnerships in education

Tabgroup

Abstract

to be completed

Om tegemoet te komen aan het belang van een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven van hun kinderen, werd in het schooljaar 2010-2011 bij decreet beslist dat alle Vlaamse scholen van zowel het basis- als het secundair onderwijs een engagementsverklaring dienden op te nemen in het schoolreglement. Deze engagementsverklaring bevat minimale wederzijdse engagementen tussen school en ouders en wil op die manier bijdragen tot het verhogen van ouderbetrokkenheid. Twee jaar na de invoering van de engagementsverklaring werd in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming een onderzoek uitgevoerd naar de engagementsverklaring als instrument om ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Onderzoekers

Promotor(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Ruben Vanderlinde

Universiteit Gent