Het christelijke mysterie. De relatie tussen het vroege christendom en de heidense mysterieculten in het denken van Alfred Loisy en Franz Cumont in de context van de modernistische crisis

Het christelijke mysterie. De relatie tussen het vroege christendom en de heidense mysterieculten in het denken van Alfred Loisy en Franz Cumont in de context van de modernistische crisis
Begin - Einde 
2007 - 2012 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
French literature
Greek literature
Latin literature
History of science
History of religion
Ancient religion

Tabgroup

Abstract

to be completed

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)