Het christelijke mysterie. De relatie tussen het vroege christendom en de heidense mysterieculten in het denken van Alfred Loisy en Franz Cumont in de context van de modernistische crisis

Het christelijke mysterie. De relatie tussen het vroege christendom en de heidense mysterieculten in het denken van Alfred Loisy en Franz Cumont in de context van de modernistische crisis
Start - End 
2007 - 2012 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of Philosophy and moral sciences
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
French literature
Greek literature
Latin literature
History of science
History of religion
Ancient religion

Tabgroup

Abstract

to be completed

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)