An intense desire to resume the Adamic adventure. The rise and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary periodicals (1949-1979)

Een intens verlangen om als Adam het avontuur te herbeginnen: evolutie en impact van de neo-avant-garde in Vlaamse literaire tijdschriften (1949-1975)
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Dutch literature
Periodical studies

Tabgroup

Abstract

This project aims to chart and trace the dynamics and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary magazines (1949-1979).  These magazines are conceived as both a discursive network and an affiliation network. On the one hand, I employ discourse analysis of the metaphors 'adventure' and 'labyrinth' in critical texts to gain insight in the origins, formation and circulation of neo-avant-garde conceptions of literature and corresponding poetic identities.  Special attention is given to the re-appropriation of cultural-political strategies and poetics of international (neo-)avant-gardes. A discourse analysis of these metaphor reveals a complex network of associations within and between periodicals on both a synchronic and diachronic level.  On the other hand, I make use of visual network analysis (VNA) of the periodicals and their contributing poets . The global affiliation network is generated in Gephi and comprises 142 literary periodicals and approximately 3.850 poets who made about 24.000 contributions in total. Through yearly network slices VNA provides a unique and unprecedented overview of the intricate and rapidly evolving landscape of literary periodicals in post-war Flanders.

 

In dit project onderzoek ik de evolutie en impact van de neo-avant-garde in Vlaamse literaire tijdschriften (1949-1979). Deze tijdschriften beschouw ik als een discursief netwerk en als een affiliatienetwerk. Enerzijds analyseer ik het poëticale discours aan de hand van de metaforen 'avontuur' en 'labyrint' om inzicht te krijgen in de oorsprong, formatie en circulatie van neo-avant-garde literatuuropvattingen en overeenkomstige dichterlijke identiteiten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de hercontextualisering van de cultureel-politieke strategieën en poëtica’s van internationale (neo-)avant-gardes. Een discoursanalyse van deze metaforen onthult een complex discursief netwerk van associaties in en tussen tijdschrfiten zowel op synchroon als diachroon vlak. Anderzijds maak ik gebruik van visuele netwerkanalyse (VNA) van de betrokken periodieken en gepubliceerde dichters.  Het globale affiliatienetwerk is opgemaakt in Gephi en bestaat uit 142 tijdschrfiten en ca. 3.850 dichters die samen zo’n 24.000 bijdragen leverden. Aan de hand van jaarlijkse netwerkdoorsnedes biedt VNA een uniek overzicht van het complexe en snel evoluerende naoorlogse tijdschriftenlandschap in Vlaanderen.

 

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)