An intense desire to resume the Adamic adventure: the rise and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary periodicals (1949- 1975)

Een intens verlangen om als Adam het avontuur te herbeginnen: evolutie en impact van de neo-avant-garde in Vlaamse literaire tijdschriften (1949-1975)
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Trefwoorden 
Dutch literature
Periodical studies

Tabgroup

Abstract

This project aims to chart and trace the dynamics and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary magazines (1949-1975).  On the one hand, I employ discourse analysis of critical texts to gain insight in the development and circulation of neo-avant-garde conceptions of literature and the corresponding poetic identities. The discourseanalytical approach allows me to zoom in on thematic issues as well as linguistic aspects and discursive strategies applied in processes of identification, group formation, image building and (de)legitimation. Special attention is given to the re-appropriation of cultural-political strategies and poetics of international (neo-)avant-gardes. On the other hand, I intend to further elucidate this analysis through a dynamic network visualization of the periodicals and contributors in question. This network visualization provides a unique and unprecedented overview of the intricate and rapidly evolving constellation of literary periodicals during the post-war period in Flanders.

 

In dit project onderzoek ik de evolutie en impact van de neo-avantgarde in naoorlogse literaire tijdschriften in Vlaanderen (1949-1975). Enerzijds analyseer ik het kritische discours om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en circulatie van neo-avant-garde literatuuropvattingen en overeenkomstige dichterlijke identiteiten. Mijn discoursanalyse richt zich niet enkel op inhoudelijke aspecten, maar ook op linguïstische elementen en discursieve strategieën in het kader van processen van identificatie, groepsvorming, beeldvorming en (de)legitimering.  De toe-eigening van cultureel-politieke strategieën en poëtica’s van de internationale (neo-)avant-gardes vormt hierbij het uitgangspunt. Anderzijds relateer ik de discoursanalyse aan een dynamische netwerkvisualisering van betrokken periodieken en gepubliceerde auteurs.  Deze netwerkvisualisering biedt een uniek overzicht van het complexe en snel evoluerende tijdschriftenlandschap van het naoorlogse Vlaanderen.

 

Onderzoekers

Doctoraatsstudent(en)