An intense desire to resume the Adamic adventure. The rise and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary periodicals (1949- 1975)

Een intens verlangen om als Adam het avontuur te herbeginnen: evolutie en impact van de neo-avant-garde in Vlaamse literaire tijdschriften (1949-1975)
Start - End 
2021 - 2025 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of Literary Studies
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Additional tags 
Dutch literature
Periodical studies

Tabgroup

Abstract

This project aims to chart and trace the dynamics and impact of the neo-avant-garde in Flemish literary magazines (1949-1975).  On the one hand, I employ discourse analysis of critical texts to gain insight in the development and circulation of neo-avant-garde conceptions of literature and the corresponding poetic identities. The discourse analytical approach allows me to zoom in on thematic and linguistic aspects as well as discursive strategies in processes of identification, (de)legitimation, group formation and image building. Special attention is given to the re-appropriation of cultural-political strategies and poetics of international (neo-)avant-gardes. On the other hand, I make use of visual network analysis (VNA) of the periodicals and their contributing poets . This VNA provides a unique and unprecedented overview of the intricate and rapidly evolving landscape of literary periodicals in post-war Flanders.

 

In dit project onderzoek ik de evolutie en impact van de neo-avantgarde in naoorlogse literaire tijdschriften in Vlaanderen (1949-1975). Enerzijds analyseer ik het kritische discours om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en circulatie van neo-avant-garde literatuuropvattingen en overeenkomstige dichterlijke identiteiten. Mijn discoursanalyse richt zich niet enkel op inhoudelijke aspecten, maar ook op linguïstische elementen en discursieve strategieën in het kader van processen van identificatie, (de)legitimering en groeps- en beeldvorming.  Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de hercontextualisering van de cultureel-politieke strategieën en poëtica’s van internationale (neo-)avant-gardes. Anderzijds maak ik een visuele netwerkanalyse (VNA) van de betrokken periodieken en gepubliceerde dichters.  De netwerkvisualisering biedt een uniek overzicht van het complexe en snel evoluerende naoorlogse tijdschriftenlandschap in Vlaanderen.

 

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)