Intonation and rhythm of dialects and Italian. The case of Campania

Intonatie en ritme van dialecten en Italiaans. Het geval van Campanië
Begin - Einde 
2022 - 2025 (lopend)
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Taal 
Onderzoeksmethode 
Trefwoorden 
Italo-Romance dialects
Neapolitan
Laboratory phonetics and speech science

Tabgroup

Abstract

Regional pronunciations can result from the phonological contact between a standard language and its dialectal substrate. Such pronunciations might be less diversified compared to their substrate dialects, since regional varieties are spoken in larger areas than the dialects. Despite the importance of prosody in the identification of the speaker’s regional origin, we know little about how dialectal prosody is reflected in regional pronunciation, and we know even less about how dialectal prosody varies in a given geographic area compared to the prosody of the regional varieties of the national language spoken in the same area. This project addresses these issues by focusing on the case of four Campania varieties: Neapolitan and upper Cilento Italian, and Neapolitan and upper Cilento dialect. The project aims at (1) analyzing the prosodic systems of the two dialects, (2) comparing each dialect and the corresponding regional Italian variety, and (3) making a comparison between the two dialects, and between the two regional Italian varieties. We investigate the prosody of these varieties with a novel methodology integrating rhythm and intonation analyses, and relying on different types of speech (read, scripted, dialogical). The project makes a major contribution to our knowledge of the phonology of dialects and the relationship between dialectal continuum and regional varieties in Italy, and contributes theoretically and methodologically to Autosegmental-Metrical phonology.

Regionale uitspraken zijn vaak het resultaat van fonologisch contact tussen standaardtaal en dialect. Deze uitspraken kunnen wellicht minder gediversifieerd zijn dan dialecten omdat ze in grotere gebieden worden gebruikt. Ondanks het belang van prosodie om de regionale oorsprong van de spreker te identificeren, weten we weinig over hoe dialectale prosodie wordt weerspiegeld in de regionale uitspraak, en weten we nog minder over hoe dialectale prosodie varieert in een bepaald geografisch gebied in vergelijking met de prosodie van de regionale variëteiten die in hetzelfde gebied wordt gesproken. Dit project behandelt deze kwesties door zich te richten op vier variëteiten in Campania: Napolitaans en opper-Cilento Italiaans, Napolitaans en opper-Cilento dialect. Het project heeft tot doel (1) de prosodische systemen van de twee dialecten te analyseren, (2) elk dialect te vergelijken met de overeenkomstige regionale Italiaanse variëteit en (3) een vergelijking te maken tussen de twee dialecten en tussen de twee regionale Italiaanse variëteiten. We onderzoeken de prosodie van deze variëteiten met een nieuwe methodologie die ritmische en intonationele analyses integreert en steunt op voorgelezen, scripted en dialogische spraak. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de kennis van de fonologie van dialecten en de relatie tussen het dialectale continuüm en regionale variëteiten in Italië. Het draagt theoretisch en methodologisch bij aan de Autosegmentaal-Metrische fonologie.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Mariapaola D'Imperio

Distinguished Professor, Linguistics & RuCCS, Rutgers University, USA

Barbara Gili Fivela

Università del Salento