LASCOS - A study into the effects of a blended professional development program on pre-primary teachers' Language Stimulating COmpetenceS

TACOS - Een onderzoek naar het effect van een blended professionaliseringsprogramma op TAalstimulerende COmpetentieS van kleuterleerkrachten
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Taalkunde
Andere instituten 
Odisee
Arteveldehogeschool
KU Leuven
Land/Regio 
Trefwoorden 
Multilingualism
language stimulating competences
second language learning

Tabgroup

Abstract

The quality of language stimulating interactions in early childhood
education (ECE) has an important impact on the academic language
skills of young children, which in turn is a powerful predictor of learning
success. Although research shows that high quality teacher-child
interactions are crucial for academic language learning, paradoxically, a
wide range of classroom interaction studies point to the relatively poor
quality and low quantity of language stimulating interactions in
preschool, which is even lower in the interactions with at-risk children.
This project aims to bridge the gap between evidence-based teaching
practices and actual classroom practices through a blended (online and
offline) learning professional development intervention (PDI) that
enhances pre-service and in-service teachers’ language stimulating (LS)
competences (dispositions, situation-specific skills and classroom
performance), both through individual and social learning. The online
PDI component offers an innovative practice environment through
video-based simulation exercises. The offline component targets
teachers’ inquiry and innovation of real-life practices through
collaborative video reflections, on-the-job exercises and individualised
feedback.
The main research objective is to investigate the effects of the PDI on
ECE teachers’ LS competences. The mixed methods approach combines
survey data, simulation data, observational data, case study data from
online and offline reflections, and focus group data. The research
responds to a lack of experimental research mapping the competence
development of ECE teachers in the field of language stimulating
interactions. The valorization aims at developing the PDI and optimizing
it for sustainable implementation based on the research insights. The
integration of the research and valorization leads to an evidence-based
professional development program (PDP) with regard to LS
competences.

De kwaliteit van taalstimulerende interacties in de kleuterklas heeft een
belangrijke invloed op de academische taalvaardigheid van kleuters, die
op haar beurt een belangrijke voorspeller is van schools succes. Hoewel
we weten dat kwaliteitsvolle taalstimulerende interacties cruciaal zijn
voor de schoolse taalvaardigheid van kleuters, toch wijst heel wat
interactieonderzoek op de relatief slechte kwaliteit en lage kwantiteit
van taalstimulerende interacties in de kleuterklas en is die bovendien
nog lager in de interacties met kwetsbare kinderen.
Het project wil de kloof tussen de theorie en de werkelijke interacties in
de kleuterklas verkleinen door een blended learning
professionaliseringsinterventie (PI) te ontwikkelen dat de
taalstimulerende competenties (disposities, situatie-sprecifieke
vaardigheden en gedrag) van (student-)leerkrachten versterkt, door
zowel individueel als sociaal leren te stimuleren. De online PI
component biedt een innovatieve oefenomgeving via video-gebaseerde
simulatieoefeningen. De offline component richt zich op praktijkgericht
onderzoek en innovatie door leerkrachten via gezamenlijke video
reflecties, praktijkoefeningen en gepersonaliseerde feedback.
Het onderzoek heeft als doel om de effecten van het
professionaliseringstraject op de TS-competenties van (student)leraren
kleuteronderwijs in kaart te brengen. Door een mixed-method
benadering waarbij survey-data simulatiegegevens, observatie-data,
case study data uit de videoreflecties en focusgroepgegevens worden
gecombineerd, komt het onderzoek tegemoet aan een gebrek aan
experimenteel onderzoek dat de competentie-ontwikkeling leraren op
vlak van taalstimulerende interacties in kaart brengt. De valorisatie richt
zich op de ontwikkeling van het professionaliseringsprogramma en het
optimaliseren van dit programma op basis van de onderzoeksresultaten.
De integratie van het onderzoek en de valorisatie leidt uiteindelijk tot
een evidence-based professionaliseringprogramma.

Onderzoekers

Promotor(en)

Postdoctorale medewerker(s)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Rutger De Wilde

Odisee

Davy De Winne

Odisee

Liselotte Vandenbussche

Arteveldehogeschool

Marlies Algoet

Odisee

Helena Taelman

Odisee

Bénédicte Vanblaere

Arteveldehogeschool

Anne-Lotte Stevens

KU Leuven

Saskia Bruyninckx

KU Leuven

Lien Dorme

Kris Van den Branden

KU Leuven