Liberalism's fertility problem

Begin - Einde 
2023 - 2025 (lopend)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Tabgroup

Abstract

Across all Abrahamic religions, it has been found that the more religious people are, the more children they have. However, whereas political demographers such as Eric Kaufman have shown that the growth of religious fundamentalist groups that combine relatively high fertility with relatively high retention rates such as the Haredim, Laestadians, Salafi-Islamists, and Orthodox Calvinists poses (long-term) challenges to liberal democracies, philosophers have not considered what, if anything, states may or should do about this. Are there morally permissible/necessary ways of ensuring that there remain enough liberal-minded people to maintain liberal institutions, assuming, as sociologist Christian Joppke puts it bluntly, that ‘you cannot run a liberal state that is filled up to the ceiling with illiberal people’? This scholarly project is the first to provide an answer to this (understandably) sensitive question.

Binnen alle Abrahamitische religies geldt dat hoe religieuzer mensen zijn, des te meer kinderen ze hebben. Maar waar politiek-demografen zoals Eric Kaufman hebben aangetoond dat de groei van religieus-fundamentalistische groepen die succesvol een relatief hoog geboortecijfer combineren met een relatief hoge retentiegraad zoals de Haredim, Laestadianen, salafistische islamisten en orthodoxe calvinisten (op de lange termijn) een uitdaging vormt voor liberale democratieën, hebben filosofen nog niet onderzocht of staten hiertegen maatregelen moeten nemen en, zo ja, welke. Zijn er moreel aanvaardbare/noodzakelijke manieren om ervoor te zorgen dat er voldoende liberaalgezinde mensen overblijven om liberale instellingen in stand te houden, ervan uitgaande, zoals de socioloog Christian Joppke het botweg stelt, dat 'je geen liberale staat in stand kunt houden die tot aan het plafond gevuld is met anti-liberale mensen'? Dit is het eerste wetenschappelijke project dat antwoord geeft op deze begrijpelijkerwijs gevoelige vraag.

Onderzoekers

Promotor(en)