The position and role of the institutional dramaturg: an interdisciplinary analysis of institutional dramaturgy in Flemish and Dutch city-theatres.

De positie en de rol van de institutionele dramaturg: een interdisciplinaire analyse van institutionele dramaturgie in Vlaamse en Nederlandse stadstheaters.
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Taal 

Tabgroup

Abstract

This research uses both sociological methodologies and the frameworks of theatre studies and literary analysis to come to a critical analysis of the current position and role of an institutional dramaturg in the Flemish-Dutch field of theatre. It aims to bring insight into the labor of institutional dramaturgy and show the interdisciplinary approach that is needed for theatre scholars for an in- depth analysis. To first put into perspective the different positions in the field, this study will analyze the artistic planning and choices of a select number of city-theatres in Flanders and the Netherlands. This field analysis will become the contextual background for the further study, which will focus on the networks and labors of institutional dramaturgs at city-theatres, primarily when it comes to text- based theatre. Through a combination of an initial survey and a multiple interview-study, the professional position and the artistic role of the institutional dramaturg will be critically analyzed for its reach, institutional possibilities and artistic labor. This research will result in a deeper understanding of the different strategies institutional dramaturgs use in an art institution and which impact they have and can have on artistic autonomy and creativity.

Dit onderzoek gebruikt zowel sociologische methodologieën als de kaders van theaterwetenschap en literaire analyse om tot een kritische analyse te komen van de huidige positie en rol van een institutionele dramaturg in het Vlaamse-Nederlandse theaterveld. Het heeft als doel om inzicht te brengen in de arbeid van institutionele dramaturgie en om de interdisciplinaire aanpak te tonen die theaterwetenschappers nodig hebben voor een diepgaande analyse. Om allereerst de verschillende posities in het veld in een helder perspective te plaatsen, zal deze studie de artistieke planning en keuzes analyseren van een aantal stadstheaters in Vlaanderen en Nederland. Deze veldanalyse zal een contextuele achtergrond worden voor het verdere onderzoek, dat zal focussen op de netwerken en arbeid van institutionele dramaturgen bij stadstheaters, voornamelijk wanneer het gaat over teksttheater. Via een combinatie van een initiële vragenlijst en meerdere interviews, zal de professionele positie en artistieke rol van de institutionele dramaturg kritisch geanalyseerd worden voor zijn bereik, institutionele mogelijkheden en artistieke arbeid. Dit onderzoek zal resulteren in een uitgediepter begrip van de verschillende strategieën die institutionele dramaturgen gebruiken in een kunstinstelling en welke impact het heeft en kan hebben op artistieke autonomie en creativiteit.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Henk Roose

Department of Sociology - Ghent University