Publishing between profit and prestige. An empirical analysis of the Swedish literary publishing field in today’s age of digital production and globalisation

Förlagsvärlden mellan vinst och prestige. En empirisk analys av det samtida svenska litterära förlagsfältet i en tid av digital produktion och globalisering
Begin - Einde 
2021 - 2025 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Letterkunde
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Taal 

Tabgroup

Abstract

In recent years, the publishing landscape has experienced significant changes that have shaped the way books are now produced, mediated and consumed. Market constraints have given rise to large publishing corporations/media conglomerates, the growth of retail chains and the increasing power of literary agents, resulting in a highly polarised publishing field, with a small number of large publishing groups and a large number of medium and small-sized publishing houses. Moreover, publishers are facing new challenges and opportunities in the light of digitalisation and the rise of the internet. How is literary production being shaped and affected by a reigning bestseller culture and global trends like digitalisation and algorithmisation in a small language area such as Sweden? According to what logics and on which grounds are literary publishers’ decisions to put books on the market made? Are publishers solely being guided by the market, in turn leaving literary production out of ‘artistic necessity’ and ‘literary innovation’ to be pushed away to the margins of the field? Through a systematic analysis based on different kinds of data, this project attempts to examine the role, functioning and position of publishing houses in the contemporary field of fiction publishing in Sweden.

Het uitgeverslandschap heeft de laatste decennia aanzienlijke veranderingen ondergaan die de manier waarop boeken worden geproduceerd, gemedieerd en geconsumeerd voorgoed hebben veranderd. Technologische vernieuwing en het primaat van de markt hebben onder meer geleid tot een sterk gepolariseerd uitgeversveld waar veel kleine en middelgrote huizen de concurrentie aangaan met enkele grote uitgeversgroepen en mediaconglomeraten. Digitalisering en de komst van het internet houden ook nieuwe kansen én uitdagingen in voor uitgevers. Hoe beïnvloeden en vormen een dominerende bestsellercultuur en wereldwijde trends als algoritmisering de literaire productie in een klein taalgebied als Zweden? Volgens welke logica’s en op welke beoordelingsgronden nemen literaire uitgevers beslissingen om een boek op de markt te brengen? Laten uitgevers zich uitsluitend door de markt leiden en verdwijnt literaire productie uit ‘artistieke noodzaak’ en ‘literaire vernieuwing’ zo naar de marge van het veld? Via een systematische analyse van diverse data wil dit project een empirisch onderbouwd antwoord formuleren op de vraag naar de rol, het functioneren en de positie van uitgeverijen in het hedendaagse literaire veld in Zweden.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Ann Steiner

Department of Literature - Uppsala University

Karl Berglund

Department of Literature - Uppsala University

Henk Roose

Department of Sociology - Ghent University