Rewriting distance. Dance dramaturgy as a somatic and creative practice. The body talking and writing

Begin - Einde 
2008 - 2014 (afgewerkt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen
Andere instituten 
KASK - School of Arts

Tabgroup

Abstract

After having graduated at the UA with a thesis on the Brecht reception in Flanders, Guy Cools became involved with the new developments in dance in Flanders from the 1980s, initially as a dance critic and from 1990 onwards as theatre and dance director of Arts Centre Vooruit in Gent. As vice-president of the Dance Council he contributed to the cultural policy towards dance of the Flemish Community. He curated dance events in Frankfurt, Düsseldorf, Venice and Montréal. He is still working as an artistic consultant for amongst others Place des Arts-Montréal. He left Vooruit to dedicate himself fulltime to production dramaturgy with amongst others Sidi Larbi Cherkaoui (Toneelhuis) Koen Augustijnen, Lisi Esteras (Les Ballets C. de la B.), Anabel Schellekens (B), Sara Wookey (Amsterdam-LA), Lia Haraki (Cyprus), Danièle Desnoyers (Montréal), Akram Khan (London), and to return to his old passions of teaching, writing, giving workshops, lecturing and publishing in Belgium, Canada, United Kingdom, Germany, the Netherlands, Austria and Greece. Since 2004, he lives in Montréal-Canada.

 

The doctoral research in the arts of Guy Cools has two main axis. First, it wants to describe a different way to approach the praxis-theory dichotomy. Using his own work as a dance dramaturg as a starting point, he indicates how theoretical reflection is not only used as an analytical reference frame to look from outside at the work of art, but can also be a supporting tool within the creative process to stimulate, nourish and guide it.Secondly, it investigates the parallells and influences in the approach towards and the reflection on the body within contemporary dance and other fields of thinking, somatic studies in particular.

Nadat hij aan de UA was afgestudeerd met een thesis over de Brecht-receptie in Vlaanderen, was Guy Cools in de jaren 80 eerst als criticus betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in de danswereld in Vlaanderen. Vanaf de jaren 90 was hij actief als theater- en dansprogrammator van het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Als vice-voorzitter van de Raad voor Dans bepaalde hij mee het dansbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Hij was curator van dansevenementen in Frankfurt, Düsseldorf, Venetië en Montréal. Hij werkt nog altijd als artistiek adviseur voor o.a. Place des Arts in Montréal. In 2002 verliet hij Vooruit om zich voltijds te wijden aan productiedramaturgie met o.a. Sidi Larbi Cherkaoui (Toneelhuis), Koen Augustijnen, Lisi Esteras (Les Ballets C. de la B.), Anabel Schellekens (B), Sara Wookey (Amsterdam-LA), Lia Haraki (Cyprus), Danièle Desnoyers (Montréal), Akram Khan (Londen), en om weer te keren naar zijn oude passies: lesgeven, workshops houden, lezingen geven en publiceren in o.a. België, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Griekenland. Sinds 2004 woont hij in Montréal, Canada.

 

Het doctoraat in de kunsten van Guy Cools volgt twee parallelle gedachtestromingen. Ten eerste, ontwikkelt het een alternatief voor de traditionele theorie-praktijk tegenstellingen. Vanuit zijn eigen praktijkervaring als dansdramaturg, wil hij aantonen hoe theoretische reflectie niet alleen gebruikt wordt als een analytisch kader om het kunstwerk van buiten uit te bekijken, maar ook als een ondersteuning binnenin het creatieve proces om het te stimuleren, te voeden en te begeleiden. Ten tweede onderzoekt het project de parallellen en invloeden in de benadering van en het denken over het lichaam in de hedendaagse dans en andere onderzoeksdomeinen, de somatiek in het bijzonder.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)

Externe medewerkers

Paola Bartoletti

KASK - School of Arts
Publicaties