Storytelling competences in Turkish-Dutch children with and without language impairment

Narratieve vaardigheden van Turks-Nederlandstalige kinderen met en zonder taalstoornis
Begin - Einde 
2018 - 2024 (lopend)
Type 

Tabgroup

Abstract

To be completed

Dit doctoraatsproject heeft als doel het in kaart brengen van de vertelvaardigheden van een specifieke meertalige groep, namelijk Tuks-Nederlandstalige kinderen met en zonder taalstoornis, om in deze populatie karakteristieke markers te ontdekken die de klinische diagnostiek zouden kunnen verbeteren. Vervolgens wordt het effect van taaltraining op de vertelvaardigheden van Turks-Nederlandstalige kinderen met en zonder taalstoornis onderzocht.

Onderzoekers

Co-promotor(en)