Syncretic religion and philosophy in 18th century Vietnam. The three teachings (san jiao) in Le Quy Don’s philosophy

Syncretische religie en filosofie in het 18e-eeuwse Vietnam. De drie leringen (san jiao) in de filosofie van Le Quy Don
Begin - Einde 
2023 - 2027 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Talen en Culturen
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Onderzoeksmethode 
Trefwoorden 
Three teachings
三教
Vietnamese Buddhism
Vietnamese Taoism
Vietnamese Confucianism

Tabgroup

Abstract

This research solves knowledge gaps concerning Vietnamese religion and philosophy in the 18th century (“zoomed-out”) by analyzing the inclusion of the Chinese Three Teachings (i.e., Confucianism, Daoism, and Buddhism) in Le Quy Don’s philosophy (“zoomed-in”). Le’s views on the Three Teachings are used to elucidate the unique syncretic nature of Vietnamese religion and philosophy during this era.

Lê Quý Đôn (1726-1784)

Dit onderzoek complementeert kennis aangaande Vietnamese religie en filosofie in de 18e eeuw ("uitgezoomd") door een studie naar de Chinese Drie Leringen (i.e., confucianisme, taoïsme en boeddhisme) in de filosofie van Le Quy Don ("ingezoomd"). De opvattingen van Le over de Drie Leringen worden gebruikt om het unieke syncretische karakter van Vietnamese religie en filosofie in dit tijdperk te verduidelijken.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)