Syntaxe et structure d’information en civili et en kikongo véhiculaire de Pointe-Noire. Une étude comparative

Begin - Einde 
2012 - 2013 (gestopt)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Talen en Culturen
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 
Onderzoeksmethode 

Tabgroup

Abstract

A comparative study of the syntax and information structure in Civili and vernacular Kikongo from Pointe-Noire.

Onderzoekers

Promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)