Transfair. Samen werk maken van een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders

Begin - Einde 
2018 - 2021 (afgewerkt)
Trefwoorden 
Assessment

Tabgroup

Abstract

Veelvuldig wetenschappelijke onderzoek toont aan dat transitiemomenten kritieke momenten zijn in de onderwijsloopbaan van derdelanders. Deze kwetsbare groep komt niet altijd op de meest geschikte plaats in het onderwijs terecht met de nodige gevolgen voor hun onderwijsloopbaan en verdere carrière. Onder andere onbewuste en goedbedoelde mechanismen die gestoeld zijn op stereotiepe beeldvorming liggen aan de basis van dit probleem. Die stereotiepe beeldvorming en aannames willen we in dit project doorprikken door in te zetten op kwaliteitsvolle en respectvolle interactie over onderwijsloopbanen tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen leerkracht en ouders én tussen het schoolteam onderling.

Onderzoekers

Promotor(en)

Technische medewerker(s)