Burghership and urban public sphere in a time of profound transformation. The towns of the Southern Low Countries in the thirteenth century

Poorterschap en stedelijke publieke ruimte in een tijd van diepgaande verandering. De steden van de Zuidelijke Nederlanden in de dertiende eeuw
Start - End 
2016 - 2022 (ongoing)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup