Encloistered and profane masculinities. Comparative research into the evolution and perception of high medieval ideals of manhood (late eleventh-early fourteenth centuries)

Monastieke en profane mannelijkheden. Comparatief onderzoek naar de evolutie en perceptie van hoogmiddeleeuwse mannelijkheidsidealen (late elfde-vroege veertiende eeuw)
Start - End 
2011 - 2015 (completed)
Type 
Department(s) 
Department of History
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup