Evaluation of Fedasilinfo.be

Evaluatie van Fedasilinfo.be
Start - End 
2021 - 2022 (ongoing)
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup

Abstract

This research project (National Project 2021) is situated in the domain of multilingual and intercultural (digital) communication. The project aims to evaluate the multilingual Fedasil website (https://www.fedasilinfo.be/en/landingspage) through an analysis of the current and desired situation. It applies qualitative-quantitative methods to gain insights from (1) applicants for international protection and (2) staff working in collective and individual reception initiatives. 

We use three data collecting strategies: (a) in-depth interviews and/or focus discussions with applicants for international protection; (b) screen recordings of user experiences while consulting the fedasilinfo.be website; (c) surveys conducted among staff working in the reception sector.

This research is carried out with project financing from Fedasil, Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers (National Projects 2021).

 

The follow-up research project succeeds the 2021 National Project ‘Evaluation of fedasilinfo.be’ and builds on its conclusions. The central purpose of the 2022 research project is to improve the basic digital competences of applicants for international protection as a means to strengthen self-sufficiency. In addition, and in line with recommendations formulated in the first research year, the 2022 follow-up research also includes the further dissemination of fedasilinfo.be  

To pursue these objectives, we will: (1) identify the target audience, their needs, and possible training opportunities; (2a) develop training initiatives for applicants for international protection, and (2b) develop supporting tools for collaborators in the reception network which allow them to strengthen the digital competences of applicants for international protection; (3) improve the publicity and use of fedasilinfo.be by developing dissemination strategies tailored to the applicants’ needs and capabilities.

This research is carried out with project financing from Fedasil, Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers (National Projects 2022).

Dit onderzoek (Nationaal Project 2021) situeert zich in het domein van de meertalige en interculturele (digitale) communicatie. Het project beoogt een evaluatie van de meertalige Fedasil website (https://www.fedasilinfo.be/en/landingspage) aan de hand van een analyse van de huidige en gewenste situatie door middel van een kwalitatief-kwantitatieve bevraging bij (1) verzoekers om internationale bescherming en (2) bij medewerkers die actief zijn bij collectieve en individuele opvanginitiatieven.

De data-verzameling gebeurt op drie manieren: (a) diepte-interviews en/of focusgesprekken met verzoekers om internationale bescherming; (b) schermopnames van gebruikerservaringen tijdens het consulteren van de website fedasilinfo.be; (c) enquête-bevraging bij medewerkers uit de opvangsector. 

Dit project wordt uitgevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale Projecten 2021 van Fedasil, Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

 

Het vervolgproject bouwt verder op bevindingen en conclusies die in het Nationaal Project 2021 (zie hierboven) naar voren zijn gekomen. Het centrale doel tijdens projectjaar 2 is het versterken van de digitale basisvaardigheden van verzoekers om internationale bescherming met het oog op een hogere zelfredzaamheid. In lijn met de aanbevelingen uit projectjaar 1, wordt ook verder ingezet op de verspreiding van fedasilinfo.be. 

Daartoe (1) identificeren we eerst de doelgroep, hun noden en opleidingsmogelijkheden, (2a) ontwikkelen we opleidingsinitiatieven voor verzoekers, alsook (2b) tools om medewerkers te versterken in het aanbieden/aanleren van digitale vaardigheden. Tot slot (3) verhogen we de bekendheid en het gebruik van fedasilinfo.be door disseminatiestrategieën te ontwikkelen op maat van de verzoeker.

Dit project wordt uitgevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale Projecten 2022 van Fedasil, Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

Publications