Evaluation of Fedasilinfo.be

Evaluatie van Fedasilinfo.be
Start - End 
2021 - 2021 (ongoing)
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication

Tabgroup

Abstract

This research project is situated in the domain of multilingual and intercultural (digital) communication. The project aims to evaluate the multilingual Fedasil website (https://www.fedasilinfo.be/en/landingspage) through an analysis of the current and desired situation. It applies qualitative-quantitative methods to gain insights from (1) applicants for international protection and (2) staff working in collective and individual reception initiatives. 

We use three data collecting strategies: (a) in-depth interviews and/or focus discussions with applicants for international protection; (b) screen recordings of user experiences while consulting the fedasilinfo.be website; (c) surveys conducted among staff working in the reception sector.

This research is carried out with project financing from Fedasil, Belgian Agency for the Reception of Asylum Seekers (National Projects 2021).

Dit onderzoek situeert zich in het domein van de meertalige en interculturele (digitale) communicatie. Het project beoogt een evaluatie van de meertalige Fedasil website (https://www.fedasilinfo.be/en/landingspage) aan de hand van een analyse van de huidige en gewenste situatie door middel van een kwalitatief-kwantitatieve bevraging bij (1) verzoekers om internationale bescherming en (2) bij medewerkers die actief zijn bij collectieve en individuele opvanginitiatieven.

De data-verzameling gebeurt op drie manieren: (a) diepte-interviews en/of focusgesprekken met verzoekers om internationale bescherming; (b) schermopnames van gebruikerservaringen tijdens het consulteren van de website fedasilinfo.be; (c) enquête-bevraging bij medewerkers uit de opvangsector. 

Dit project wordt uitgevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale projecten 2021 van Fedasil, Agentschap voor de opvang van asielzoekers. 

People

Supervisor(s)

Researcher(s)