Expert panel intercountry adoption. Historical and socialscientific working group

Expertenpanel interlandelijke adoptie. Historisch en sociaalwetenschappelijke werkgroep
Start - End 
2020 - 2021 (ongoing)
Department(s) 
Department of Languages and Cultures
Research Focus 
Research Period 
Research Methodology 

Tabgroup

Abstract

Sinds de tweede helft van 2019 werd er door de Vlaamse Regering een expertenpanel samengesteld om uitgebreid onderzoek te doen naar interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Dit panel heeft in 2020 beslist om haar onderzoeksbudget uit te besteden aan drie Vlaamse universiteiten (UGent-VUB-UAntwerpen). Deze universiteiten staan in voor de verschillende deelonderzoeken naar interlandelijke adoptie. Zo is er een juridisch luik, een psychologisch luik, een ethisch luik en een historisch en sociaal-wetenschappelijk luik dat elk interlandelijke adoptie benadert.  

 

Historisch en sociaal-wetenschappelijke werkgroep: opzet

Het doel van onze werkgroep is om de historische en bestaande praktijken binnen interlandelijke adoptie in kaart te brengen. Op die manier wensen we te komen tot een analyse van historisch gegroeide systemen en de rol en bevoegdheden van verschillende actoren daarin. Zowel wanpraktijken als good practices zullen daarbij in ogenschouw genomen worden zodat aanbevelingen voor toekomstig beleid kunnen geformuleerd worden.

We hopen een antwoord te kunnen bieden op de volgende vragen:

  • Welke partijen waren/zijn verantwoordelijk voor welke taken?
  • Hoe voer(d)en zij die taken uit?
  • Met welke adoptielanden waren/zijn er problemen?
  • Welk soort problemen?
  • Hoe wordt met problemen omgegaan?
People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

Phd Student(s)