Video-remote interpreting in the Fedasil reception network

Videotolken in het Fedasil opvangnetwerk
Start - End 
2021 - 2022 (completed)
Department(s) 
Department of Translation, Interpreting and Communication
Other institution(s) 
Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers
Additional tags 
community interpreting
public service interpreting
video interpreting
remote interpreting

Tabgroup

Abstract

The COVID-19 crisis made the demand for remote interpreting, especially remote interpreting by videolink, particularly acute. This action research project, situated in the context of asylum and migration, investigates the institutional and organisational challenges and opportunities of video-remote interpreting in the reception network. We will first carry out a thorough context analysis comprising desk research and interviews with the main interpreting partners of the reception centres, centre directors and/or chiefs of social services.  Then we will design, implement and test an innovative method for video-remote interpreting in the reception structures. The implementation of this pilot project goes hand in hand with the development of an (online) training module and script for video-remote interpreting for service providers in the reception network.

This research is carried out with project subsidies within the framework of the National Projects 2021 of Fedasil, Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers.

De COVID-19-crisis maakte de vraag naar afstandstolken, in het bijzonder webcamtolken, bijzonder acuut. Dit actie-onderzoeksproject, dat zich situeert in de context van asiel en migratie, onderzoekt de institutionele en organisatorische uitdagingen en mogelijkheden van het webcamtolken in het opvangnetwerk. We starten met een contextanalyse: een literatuurstudie gekoppeld aan interview-onderzoek met de belangrijkste tolkpartners van het opvangnetwerk, centrumdirecteurs en/of verantwoordelijken van de sociale dienst. In een tweede fase wordt een pilootproject uitgevoerd in een selectie van Fedasil opvangcentra, met het oog op het ontwikkelen, implementeren en testen van een innovatieve methode voor webcamtolken in de asielopvang. De implementatie van dit pilootproject gaat gepaard met de uitwerking van een (online) trainingsmodule en draaiboek webcamtolken voor dienstverleners in het opvangnetwerk.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale projecten 2021 van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

 

People

Co-supervisor(s)

Researcher(s)