'Le cabinet des lettrés' and contemporary French literature

Les «cabinets des lettrés» de l’extrême contemporain. Entre la présence de la mémoire lettrée et l’histoire littéraire du présent
Start - End 
2010 - 2015 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
French literature
Literary history

Tabgroup

Abstract

to be completed

Tegen de achtergrond van de sterk toegenomen academische interesse in de hedendaagse Franse literatuur stelt dit onderzoek de mogelijkheden, maar ook de grenzen van literatuurstudie “in real time” in vraag. Het buigt zich daartoe over een representatief corpus van gevierde auteurs van eenzelfde generatie (in het bijzonder P. Quignard en P. Michon), die onder invloed van een doorgedreven universitaire belangstelling reeds de status van veeleisende “klassieken” van de hedendaagse canon hebben bereikt. Aan de hand van tekstuele analyse, omkaderd door een eclectisch arsenaal van begrippen, ontleend zowel aan discoursanalyse (ethos, posture) als aan het werk van Pierre Bourdieu (de “scholastieke rede”), wordt nagegaan op welke manieren dergelijke schrijvers de academische receptie van hun oeuvre zelf mee vorm geven. De spanning tussen hun canonieke reputatie van moeilijke, haast precieuze schrijvers (“le cabinet des lettrés”, zoals ze wel eens worden genoemd), en hun inhoudelijke zoektocht naar een zekere “naïviteit”, naar een oorspronkelijk inzicht dat het geschreven woord voorafgaat, staat daarbij centraal.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)