Metalepse in six selected prose works written by Günter Grass (1961-2010)

"Über Wortbrücken sind wir verbunden.” Metaleptische Strukturen in ausgewählten Werken von Günter Grass aus den Jahren 1961-2010
Start - End 
2011 - 2016 (completed)
Type 
Research Focus 
Research Period 
Additional tags 
German literature
Metalepsis
Novel

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit onderzoeksproject wil een plausibele verklaring geven voor de tot nog toe nauwelijks onderzochte en bij nader toezien ambivalente werking van metalepsen in een geselecteerd corpus van de Duitse schrijver Günter Grass. Via dit onderzoek wordt een beter inzicht nagestreefd in de verstrengeling van narratieve structuren in Grass’ proza en in de manier waarop die de uitgedragen poëtica van zijn werken ondersteunen. Daarnaast willen we recente theorieën omtrent metalepsis op hun bruikbaarheid toetsen aan de hand van concrete gevalsstudies. Ook hopen we de manier te doorgronden waarop een auteur als Grass, die zich op het publieke forum profileerde als het morele geweten van het naoorlogse Duitsland, door middel van een variatie aan narratieve positioneringen samenhangen opbouwt en opheft, die de morele geloofwaardigheid aanscherpen.

People

Supervisor(s)

Phd Student(s)