Monastic leadership in the post-charismatic age. Constructing a new paradigm for the study of reforms before the emergence of the great Orders (Western Europe, tenth-early twelfth centuries)

Monastiek leiderschap in het post-charismatische tijdperk. Naar een nieuw paradigma voor de studie van hervormingen voor de opkomst van de grote kloosterorden (West-Europa, tiende-twaalfde eeuw)
Start - End 
2011 - 2016 (ongoing)
Department(s) 
Department of History
Other institution(s) 
KULeuven
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 

Tabgroup