Monastic leadership as post-charismatic routinisation? An enquiry into the impact of second-generation reformers on the development of medieval monastic communities (Western Europe, tenth-early twelfth century)

Monastiek leiderschap als post-charismatische routinizering? Een onderzoek naar de impact van tweede-generatiehervormers op de ontwikkeling van middeleeuwse kloostergemeenschappen (West-Europa, tiende-vroege twaalfde eeuw)
Start - End 
2011 - 2016 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Research Language 
Research Methodology 

Tabgroup