Non-invasive landscape archaeology of the Great War

Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog
Start - End 
2014 - 2019 (completed)
Department(s) 
Department of Archaeology
Other institution(s) 
Department of Soil Sciences
Department of Geography
Research group(s) 
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Additional tags 
Archaeological geophysics
Geophysical prospection
Landscape archaeology
Landscape evolution

Tabgroup

Abstract

The prospection and evaluation of former battlefields of the Great War or the First World War (WW I) poses specific challenges. For several reasons, large-scale excavation campaigns of this conflict landscape are problematic. The vastness of the former Western Front (one of the largest archaeological sites in the world), the large amounts of buried unexploded ordnance and the possible presence of human remains hinder invasive practices. As an alternative, we propose an integrated approach combining archaeological research, contemporary aerial photography, geophysical prospection and landscape research. A landscape archaeological analysis is required to comprehend the complex interaction between the human activities and the physical environment and understand the link between the war activities and the landscape in which they took place. Therefore, the objective is to develop an interdisciplinary methodological approach for assessing the presentday buried remains of the WW I conflict landscape.

 

De frontstreek van de Eerste Wereldoorlog en het militaire achterland zijn in feite één grote onafgebroken archeologische site. We onderzochten dit vroegere conflictlandschap vanuit een landschapsarcheologisch perspectief, en gebruikten daarbij enkel niet-invasieve technieken zoals historische en hedendaagse luchtfotografie, lidar (laserscanning), geofysisch bodemonderzoek (o.a. EMI, magnetometrie, GPR) en landschapsonderzoek.

De centrale doelstelling was om het ondergrondse erfgoed zo gedetailleerd mogelijk te karakteriseren binnen het huidige landschap. Het volledige studiegebied beslaat 1200 km² en er wordt gefocust op drie transecten van elk 40-80 km², waarin een 250-tal ha geofysisch onderzoek werd uitgevoerd. Het project vereiste het integreren van historische gegevens en relicten die na 100 jaar nog steeds aanwezig zijn in de ondergrond, maar meer specifiek het combineren van een vogelperspectief (luchtfoto’s), de terreinsituatie (relicten, begraafplaatsen, monumenten, microtopografie) en de ondergrondse gegevens (geofysisch onderzoek, reeds uitgevoerde opgravingen).

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)

External(s)

Nicolas Note

Department of Soil Management - Ghent University

Hanne Van den Berghe

Geography Department - Ghent University

Veerle Van Eetvelde

Ghent University, Department of Geography

Marc Van Meirvenne

Ghent University, Department of Soil Management
Publications