POPPKAD. Development of a digital land register for mid-nineteenth-century Belgium

POPPKAD. Ontwikkeling van de digital grondkadaster in het midden van de 19de eeuw in België
Start - End 
2013 - 2018 (completed)
Department(s) 
Department of History
Research Focus 
Research Period 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

The POPPKAD project focuses on the study of owners and landownership relations. Its aim is to develop a digital land register for different regions of Belgium in the middle of the nineteenth century. This infrastructure contains the names of all owners and a detailed description of all properties, both built-on and vacant. POPPKAD is being developed based on the cadastral matrices of municipalities that were published by P.C. Popp. The digital land register not only offers the opportunity to perform research based on intensive statistical analyses of sizeable and representative data series, but also to perform detailed research into specific cases that up until now could not be investigated systematically. A website is available in which parts of the database are consultable for the general public.

For more information on this project: www.Poppkad.UGent.be

Het project POPPKAD kadert binnen het onderzoek van eigendom en bezitsverhoudingen. Het heeft tot doel de ontwikkeling van een digitaal grondkadaster in verschillende regio’s in België in het midden van de 19de eeuw. De infrastructuur bevat de namen van alle vastgoedeigenaars en een gedetailleerde beschrijving van de onroerende goederen, zowel inbebouwd als bebouwd. POPPKAD wordt ontwikkeld op basis van de kadastrale lijsten van de gemeenten die door P.C. werden gepubliceerd. Het digitaal kadaster biedt niet alleen de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren op grond van doorgedreven statistische analyses van omvangrijke en representatieve datareeksen, maar ook om detailonderzoek te verrichten naar specifieke casussen die tot op heden niet systematisch konden worden onderzocht.  Een deel van de datacollectie is op de projectwebsite consulteerbaar voor het publiek.

Voor meer informatie over dit project: www.Poppkad.UGent.be

People

Supervisor(s)

Researcher(s)

External(s)

Marco H.D. Van Leeuwen

Utrecht University

Bart Van De Putte

UGent - Politieke en Sociale Wetenschappen

Philippe De Maeyer

UGent - Wetenschappen