QueteletCenter - Center for Quantitative Historical Research

QueteletCenter
Department(s) 
Department of History
Other institution(s) 
UGent - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
UGent - Faculteit Wetenschappen
Research focus 
Research Region 
Research Methodology 

Tabgroup

About

The Quetelet Center for Quantitative Historical Research is one of the 15 expertise centres of Ghent University. We take an interfaculty and interdisciplinary approach to offer researchers active support for groundbreaking scientific, societal and policy-oriented research. Researchers from all disciplines and the general public can come to the center with questions about the use of quantitative and quantifiable sources on Belgium's past.

Het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek is een van de 15 universiteitsbrede expertisecentra van de Universiteit Gent. We bieden op interfacultaire en interdisciplinaire wijze actieve ondersteuning aan grensverleggend wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Zowel onderzoekers als het brede publiek kan op het centrum terecht met vragen over het gebruik van kwantitatieve en kwantificeerbare bronnen over het Belgische verleden. 

Researchers

Members

External(s)

Herwig Reynaert

UGent - Politieke en Sociale Wetenschappen

Koen Schoors

UGent - Economie en Bedrijfskunde

Bart Van De Putte

UGent - Politieke en Sociale Wetenschappen

Philippe De Maeyer

UGent - Wetenschappen

Affiliated Members

Projects

Multiresearcher project