STREAM. Spatiotemporal research infrastructure for early modern Flanders and Brabant

Start - End 
2015 - 2020 (completed)
Department(s) 
Department of History
Other institution(s) 
Free University Brussels (VUB)
Research Focus 
Research Region 

Tabgroup

Abstract

The aim of STREAM is to develop a research infrastructure for early modern Flanders and Brabant (c. 1550-1800). STREAM is designed to protect and facilitate access to a multitude of historical data for scientific research. Up until now early modern historians have been unable to profit from recent ICT-developments because most sources for these regions are only available on paper. Moreover, current early modern research consists predominantly of micro-studies, whose representativeness remains unclear, and of ‘national’ estimates that ignore regional differences. STREAM will tackle these issues by bringing together local and regionally diversified datasets and by developing new research instruments. Once operational, the infrastructure will provide a geographically comprehensive and long-run quantitative account of early modern society in Flanders and Brabant. It will contain key data regarding territory, demography, transport, agriculture, industry, trade, labour etc. As a result, the project will deliver a solid empirical underpinning for future research on early modern society.

For more information on this project, see: www.Streamproject.UGent.be

Het doel van STREAM is om een onderzoeksinfrastructuur voor het vroegmoderne Vlaanderen en Brabant (c.1550-1800) te ontwikkelen. STREAM wordt ontworpen om het rijke historische bronnenmateriaal te beschermen en gemakkelijker toegankelijk te maken voor het wetenschappelijk onderzoek. Vroegmoderne historici hebben tot dusver nauwelijks gebruik kunnen maken van de recente ICT-ontwikkelingen omdat de meeste bronnen voor deze gebieden alleen op papier beschikbaar zijn. Daarenboven steunt het vroegmoderne onderzoek grotendeels op microstudies waarvan de representativiteit onzeker is, en op 'nationale' ramingen die regionale verschillen negeren. STREAM remedieert deze beperkingen door een brede waaier van lokale en regionale gegevens samen te brengen en door nieuwe onderzoeksinstrumenten te ontwikkelen. Eenmaal operationeel zal de infrastructuur een geografisch-overkoepelende en lange-termijn beschrijving van de vroegmoderne samenleving in Vlaanderen en Brabant aanbieden. Het zal kerngegevens bevatten met betrekking tot het grondgebied, demografie, landbouw, industrie, handel, arbeid enz. STREAM zal hiermee een stevige empirische grondslag leveren voor het toekomstig onderzoek naar de vroegmoderne samenleving.

Voor meer informatie over dit project, zie: www.Streamproject.UGent.be

People

Supervisor(s)

Co-supervisor(s)

Postdoc(s)

Researcher(s)

External(s)

Glenn Plettinck

Free University Brussels (VUB)

Michiel Van den Berghe

Dep. Geography UGent

Elien Ranson

Dep. Geography UGent

Anne Winter

Free University Brussels (VUB)

Philippe De Maeyer

UGent - Wetenschappen

Guy De Tré

Universiteit Gent - Database, Document and Content Management (DDCM) Research Group