WW II conflict archaeology in Flanders

Conflictarcheologie van WO2 in Vlaanderen
Start - End 
2019 - 2020 (ongoing)
Department(s) 
Department of Archaeology
Research group(s) 
Research Focus 
Research Period 
Research Region 
Additional tags 
Conflict archaeology
Second World War

Tabgroup

Abstract

Since the beginning of the 21st century, there has been enormous progress in the field of conflict archaeology, especially in the First World War. This was further reinforced by the commemoration in 2014-2018, by popular media and by the exhibition 'Traces of war' in the In Flanders Fields Museum. Research in Flanders thus plays a prominent role in the international research field of interdisciplinary conflict archaeology. In 2020, it will be 80 years since the start of the Second World War in Belgium. In the meantime, the landscape and the archaeological soil archive remain the very last witnesses of this second worldwide conflict as well, but research into the archaeological remains of WW2 has only been carried out in Flanders  since the last decade.

It is as yet unclear what the archaeological remains of the Second World War consist of exactly. What can we expect, both above and below ground? What insights offer the excavations that have uncovered the material culture of WW2 archaeology in recent years? And what are the specific challenges, needs and methodological approaches of this modern conflict archaeology? These are some of the most important questions we want to answer by linking an examination of the archaeological reports to non-invasive research methods (historical aerial photography & lidar analyses).

Sinds het begin van de 21ste eeuw is er een enorme vooruitgang op het vlak van conflictarcheologie, en dan vooral van de Eerste Wereldoorlog. Dit werd nog versterkt door de eeuwherdenking, populaire media en de tentoonstelling ‘Sporen van oorlog’ in het In Flanders Fields Museum. Onderzoek in Vlaanderen speelt hiermee een prominente rol in het internationaal onderzoeksveld van de interdisciplinaire conflictarcheologie. In 2020 zal het 80 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog in België startte. Ook voor dit tweede wereldwijde conflict geldt ondertussen dat het landschap en het archeologische bodemarchief als de allerlaatste getuigen van dit conflict overblijven, maar in Vlaanderen gebeurt pas sinds het laatste decennium sporadisch onderzoek naar archeologische resten van WO2.

Het is vooralsnog onduidelijk waaruit de archeologische resten van de Tweede Wereldoorlog precies bestaan. Wat kunnen we verwachten (zowel boven- als ondergronds)? Welke inzichten bieden de opgravingen die de laatste jaren WO2-archeologie hebben blootgelegd over de materiële cultuur? En wat zijn de specifieke uitdagingen, noden en methodologische invalshoeken van deze moderne conflict-archeologie? Dit zijn enkele van de belangrijkste vragen die we willen antwoorden door een onderzoek van de archeologische rapporten te koppelen aan niet-invasieve onderzoeksmethodes (historische luchtfotografie & lidar analyses).

People

Supervisor(s)

Postdoc(s)