CSCT - Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities

CSCT
Contact 
Onderzoeksgebied 

Tabgroup

Over

The Center for the Study of Christian Traditions is a research platform through which Ghent University researchers working on any Christian tradition, be it ancient, medieval or modern, be it Catholic, Protestant or Orthodox can come into contact with each other. These researchers study Christian traditions in different departments, using different methodologies: this can be linguistic research on Christian languages (Greek, Latin, Syriac, Russian,...), literary approaches to Christian religious texts, history, art history, archaeology, philosophy, comparative religious studies, or other approaches. The Center also organizes a lecture-series for the general public in which the researchers present their research and invite other specialists on a given topic. Further information on the researchers and their activities, topics and approaches can be found on the CSCT website.  

Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities is een onderzoeksplatform waardoor onderzoekers verbonden aan de Universeit Gent elkaar kunnen ontmoeten: zij kunnen werken over elke mogelijke christelijke traditie, weze het antiek, middeleeuws of modern, weze het Katholiek, Protestants of Orthodox. Deze onderzoekers bestuderen Christelijke tradities in verschillende vakgroepen, en vanuit verschillende methodologieën: dit kan taalkundig onderzoek zijn naar de talen van het christendom (Grieks, Latijn, Syrisch, Russisch,...), literaire benaderingen van christelijke religieuze tekten, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, wijsbegeerte, vergelijkende godsdienstwetenschappen, of andere benaderingen. Het Centrum organiseert ook jaarlijks een lezingen-reeks voor het grote publiek, waarin de onderzoekers hun onderzoek en expertise presenteren, en ook specialisten uitnodigen over een bepaald thema. Verdere informatie over de onderzoekers en hun activiteiten, topics en benaderingen kan men vinden op de CSCT website. 

Onderzoekers

Leden

Projecten