LOKSTAT. Database of local statistics in Belgium, 1800-1970

LOKSTAT. Databank van lokale statistieken in België, 1800-1970
Begin - Einde 
2009 - 2014 (afgewerkt)
Vakgroep(en) 
Vakgroep Geschiedenis
Andere instituten 
VUB - Interface Demogaphy
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Land/Regio 

Tabgroup

Abstract

LOKSTAT is an interdisciplinary database of local and regional statistics on Belgium in the period 1800-1970. The data collections are based on the official censuses of the population, agriculture, trade and industry that have taken place in Belgium and on historical sources with local statistics. The database contains data for all Belgian municipalities (approx. 2500-2700) with regard to a wide range of social themes, ranging from population, family, migration, labor, agriculture, economy, education to elections. With the help of a cartographic module (HISGIS) the figures can be presented on a map and analyzed in detail.

A website is available in which parts of the database are consultable for the general public. For more information on this project: www.Lokstat.UGent.be

LOKSTAT is een interdisciplinaire databank van lokale en regionale statistieken over België in de periode 1800-1970. De datacollecties zijn gebaseerd op de officiële tellingen van de bevolking, landbouw, handel en nijverheid die in België hebben plaatsgevonden en op historische bronnen met lokale statistieken. De databank bevat cijfergegevens van alle Belgische gemeenten (ca. 2500 tot 2700) met betrekking tot een brede waaier van maatschappelijke thema’s, gaande van bevolking, gezin, migratie, arbeid, landbouw, economie, onderwijs tot verkiezingen. Met behulp van een cartografische module (HISGIS) kunnen de cijfergegevens op kaart worden voorgesteld en in detail worden geanalyseerd.

Een deel van de datacollectie is op de projectwebsite consulteerbaar voor het publiek. Voor meer informatie over dit project: www.Lokstat.UGent.be

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Onderzoeker(s)

Externe medewerkers

Patrick Deboosere

VUB - Interface Demography

Ben Derudder

Ghent University - Department Geography

Ronan Van Rossem

Ghent University - Department Sociology

Karel Neels

VUB - Interface Demography

Sylvie Gadeyne

VUB - Interface Demography

Herwig Reynaert

UGent - Politieke en Sociale Wetenschappen

Bart Van De Putte

UGent - Politieke en Sociale Wetenschappen