Oh ihr Schalks-Narren und Drehorgeln, so schweigt doch! The narrative dynamics and the model of antique mysteries in Nietzsche's philosophy of eternal recurrence

Oh ihr Schalks-Narren und Drehorgeln, so schweigt doch! De narratieve dynamiek en het model van de antieke mysteriën in Nietsches filosofie van de eeuwige terugkeer
Begin - Einde 
2002 - 2007 (afgewerkt)
Type 
Onderzoeksgebied 
Tijdsperiode 
Trefwoorden 
German literature

Tabgroup

Abstract

to be completed

Dit onderzoek maakt deel uit van het interdisciplinaire project Nietzsches mythopoeem van de ‘eeuwige terugkeer': zijn visie op antieke mysteriën en het vroege christendom, invloed op zijn literaire en filosofische praktijk en interactie met de filologische en godsdiensthistorische debatten terzake (FWO). Centraal in de doctoraatsverhandeling staat de fictionele en narratieve constitutie van Nietzsches leer van de eeuwige terugkeer.

Hierbij komen meerdere componenten aan bod, zoals het communicatieve model van de mysteriën (geheimhouding en initiatie) in het tekstuele proces als segmentering van de sociale ruimte; Nietzsches tijdsfilosofie vanuit de verhouding tussen de narratieve constructie van tijd enerzijds en de wijsgerige reflectie over de tijd anderzijds; de operationalisering van het antieke kairos-concept.

Steunend op literatuurtheoretische inzichten worden de functionaliteit van de tekstuele processen en de vraag naar de filosofische betekenis van het fictieve en van de narrativiteit in Nietzsches tijdsleer onderzocht.

Onderzoekers

Promotor(en)