WiLMa. Writing in a second language with machine translation

Begin - Einde 
2021 - 2024 (lopend)
Type 
Vakgroep(en) 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Taal 
Trefwoorden 
Second language acquisition
Machine translation
Eye-tracking
Screen capture
Keystroke logging
Stimulated recall
Writing product
Linguistic features
CAF measures
Language assessment
Second language proficiency
Statistical methods
Mixed effects modeling
Writing process
Human-computer interaction

Tabgroup

Abstract

Second language (L2) learners often resort to machine translation (MT) to help them during the writing process, which is why it is important to understand how L2 learners use MT tools during L2 writing and whether and how using MT impacts the writing product and process of L2 students. However, it is still unclear how L2 proficiency impacts the way L2 learners use MT tools during L2 writing. Moreover, it remains to be determined how different ways of MT use affect the L2 writing product across proficiency levels. Further research, taking more measures for variation in MT lookup behavior into account, in combination with L2 proficiency, is needed to fully understand how access to MT during writing affects the L2 writing product. Lastly, the effects of MT use on the L2 writing process are still underresearched, in particular in terms of the cognitive processes underlying L2 learners' online behavior. Further research, in which online and introspective data of more participants are triangulated, is needed to fully understand how MT use affects the L2 writing process. This project addresses these research gaps by collecting and analyzing keystroke logging, screen capture, eyetracking, stimulated recall and product data of L2 learners responding to writing prompts in two conditions: one with access to MT, and one with access to an online bilingual dictionary instead.

Tweedetaalleerders (L2-leerders) doen vaak beroep op automatische vertaling (MT) tijdens het schrijven. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe zij MT gebruiken tijdens het schrijven en of en hoe MTgebruik hun schrijfproduct en -proces beïnvloedt. Het verband tussen hoe L2-leerders MT tools gebruiken en hun taalvaardigheid is echter nog onduidelijk. Bovendien moet nog onderzocht worden hoe het schrijfproduct van L2-leerders wordt beïnvloed door variatie in MT-gebruik en vaardigheid in de L2. Verder onderzoek, dat meer maten voor variatie in MT-zoekgedrag in rekening neemt, in combinatie met taalvaardigheid, is nodig om het effect van MT-gebruik op het product ten volle te begrijpen. Ten slotte is het effect van MT-gebruik op het schrijfproces nog niet voldoende onderzocht, vooral niet op vlak van de cognitieve processen achter het direct observeerbare schrijfgedrag van L2-leerders. Verder onderzoek, waarin realtime en introspectieve data van meer deelnemers wordt gecombineerd, is nodig om ten volle te begrijpen hoe MT-gebruik het schrijfproces beïnvloedt. Dit project pakt deze hiaten in de literatuur aan door keystroke logging, screen capture, eye-tracking, stimulated recall en productdata van schrijvende L2-leerders in twee condities te verzamelen en te analyseren: één met toegang tot MT, en één met toegang tot een online bilinguaal woordenboek.

Onderzoekers

Promotor(en)

Co-promotor(en)

Doctoraatsstudent(en)